Hoppa till textinnehållet

Våra fonder

Grunden i vårt investeringsarbete är förvaltning baserad på både fundamental och systematisk analys. Vi erbjuder allt från nischade, aktivt förvaltade produkter till prisvärda passivt förvaltade fonder baserade på systematisk analys.

Fondlista

Vi erbjuder produkter för både privatpersoner, företag och institutioner. Våra fonder placerar i aktier, räntebärande värdepapper eller i andra fonder och tillgångsslag. Vi erbjuder drygt 80 fonder så kombinationsmöjligheterna är nästan oändliga. Se våra fonder och kurser och kolla in vår fondlista.

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde.

Aktiefonder

Avkastningen i en aktiefond är beroende av hur aktierna som fonden placerar i utvecklas. Aktiefonder passar dig som sparar på längre sikt och som värdesätter möjligheten till hög avkastning över tid. Samtidigt är du bekväm med stora variationer i värdet på ditt sparande.  

Räntefonder

Räntefonder investerar i räntebärande värdepapper, vilket i praktiken innebär att det är ett lån som återbetalas med ränta. De passar för ett mer långsiktigt sparande. Jämfört med aktier genererar räntebärande papper lägre avkastning men till lägre risk.

Blandfonder

En blandfond är en fond som investerar i olika tillgångsslag som till exempel aktier och andra fonder. Du gör ett aktivt val baserat på din riskvilja och därefter ser förvaltaren till att placera dina pengar i de tillgångar som bedöms ha bäst tillväxtförutsättningar för tillfället. Dessa fonder passar dig som inte vill vara aktiv i ditt fondsparande, utan låta fondförvaltarna sköta om och anpassa innehaven efter marknaden.

Indexnära fonder

Förvaltningen i en indexfond har till syfte att efterbilda sammansättningen av ett visst index. Fondernas investeringar i värdepapper baseras på en kvantitativ analys. En indexnära fond avviker mer från index eftersom förvaltarna aktivt tar hänsyn till fler faktorer. Eftersom fondförvaltningen i hög grad kan automatiseras är förvaltningsavgifterna ofta låga för dessa fondtyper.

Fondinspiration i Aktiellt

Aktiellt är webbtidningen där du hittar artiklar, bloggar och inspiration för både aktier och fonder.

Picto: lampa