Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

429

bolagsstämmor

Vi i deltog och röstade på 429 bolagsstämmor, varav 200 i bolag noterade i utlandet.

23 miljarder

i hållbara obligationer

Vi investerar mest i gröna obligationer av fondförvaltare i Norden. Genom hållbara och gröna obligationer, klimat-, sociala- och SDG-obligationer kan vi placera kapital och samtidigt koppla finansiering direkt till specifika hållbarhetsprojekt.

PRI A+

rating för ansvarsfulla investeringar

Vi har återkommande tilldelats betyget A+ från Principles for Responsible Investments för vår Strategi och Styrning inom hållbarhet.

94

valberedningar

Vi deltog i 94 valberedningar inför bolagsstämmorna 2019.

37%

kvinnor

Andelen kvinnor i styrelser där vi deltagit i valberedningen uppgår i genomsnitt till 37 procent, vilket är högre än genomsnittet för börsbolagen som helhet.

645

kontaktade bolag

Under året kontaktade vi 645 bolag för att diskutera affärsetik, klimatfrågor, mångfald, säkerhet, bolagsstyrningsfrågor och mänskliga rättigheter.

Siffrorna för exemplen gäller 2019.

Vår policy, mål och samarbeten

Vår strategi för hållbar förvaltning bygger på tre metoder: påverka, integrera och exkludera. I vår Policy för ansvarsfulla investeringar beskriver vi hur vi arbetar, våra metoder och vår organisation. Policyn anger ståndpunkter som fastställs av vd, de är ett sätt för oss att ta ställning i frågor som är viktiga för våra investeringar. Mål och nyckeltal för hållbarhetsstyrning och åtaganden för global hållbar utveckling finns också beskrivna här. Policyn beslutas av styrelsen. Operativa beslut fattas i vårt Hållbarhetsråd.

Fonder förvaltade i linje med Parisavtalet

Nu säkrar vi våra första fonder som förvaltade i linje med Parisavtalet, för att göra det enklare och tydligare för dig som vill spara med klimatet i fokus. Först ut att bli klassificerade som ”Paris Aligned” är Swedbank Robur Access Edge fonderna.

Cyklar i Paris

FN:s hållbarhetsmål

FN:s 17 hållbarhetsmål (Agenda 2030) är sedan 2018 ett övergripande åtagande för Robur. Syftet är utveckla området hållbara investeringar, ta bort hinder på marknaden och utveckla nya metoder. Vissa fonder fokuserar mer på FN:s hållbarhetsmål. Investeringar i hållbarhetsmålen sker även genom kreditmarknaden i hållbara obligationer.

Globala Målen logotyp

arbetar vi för att bidra till en mer hållbar värld

Nu finns vår hållbarhetsrapport tillgänglig

Graphic yellow document