Hoppa till textinnehållet

Kontakta oss på Swedbank Robur

Försäljningskontakter för företag och institutioner

Bild Jens Grebäck, head of sales på Swedbank Robur

Jens Grebäck

Head of Client Solutions
Chef Institutionell förvaltning och ansvarig för distributörer

 

Tel: +46 76 880 0767 

Postadress

Swedbank Robur Fonder AB
105 34 STOCKHOLM

Organisationsnummer

556198-0128

Momsregistreringsnummer

SE663000-013801

 
 

Fakturaadress

Swedbank Robur Fonder AB
FE 623, Kund-id PRB1010
107 76 STOCKHOLM
PRB0000@tps.banctec.se

Visit swedbankrobur.com for information in English.

Frågor

Du kan ställa frågor till oss via . Observera att systemen för e-post är avlyssningsbara. Skicka därför inte känslig information.

Din personliga integritet är viktig för oss

Som en del av fondverksamheten behöver Robur lagra och hanterar kunders persondata och information. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt och öppet sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina uppgifter och vilka rättigheter du har.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. De uppgifter som vi inhämtar är nödvändiga för att administrera ditt fondsparande hos oss och för att vi ska kunna ge dig de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Även för att förhindra penningtvätt och motverka terroristfinansiering.

För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra bolag inom Swedbank-koncernen eller andra leverantörer som arbetar för vår räkning. Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartner som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt. Vi kan också dela uppgifter till myndigheter när det krävs enligt lag eller juridisk process.

Nedan kan du läsa mer om hur vi i Swedbank-koncernen behandlar personuppgiftter. I informationen benämns koncernen som Swedbank, den gäller även för Swedbank Robur.
 Behandling av personuppgifter i Swedbank-koncernen

Kontaktvägar personuppgiftsansvarig:

Swedbank Robur Fonder AB
105 34 STOCKHOLM

Roburs dataskyddsombud 

Swedbank AB (publ)
Dataskyddsombud
SE-105 34 Stockholm

Klagomål

Vi på Swedbank Robur arbetar kontinuerligt med förbättringar av våra produkter och tjänster. Skulle du vara missnöjd med vår service eller våra tjänster har du möjlighet att lämna ett klagomål som vi kommer att hantera enligt fastslagna rutiner. Om vi inte anser oss kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med Swedbank kapitalförvaltnings motivering till detta.

Så här gör du för att lämna klagomål