Hoppa till textinnehållet

Företag och institutioner

Vår vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vårt institutionella team har över 20 års av erfarenhet av kundrelationer, placeringar och skräddarsydda lösningar. Hållbarhetsfrågor genomsyrar hela vår verksamhet. Hösten 2019 antogs en ny klimatstrategi för arbetet med att uppfylla Parisavtalet.

Riskinformation: Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.

Mer om oss

Fondspecifik information