Hoppa till textinnehållet

Företag och institutioner

Vår vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vårt institutionella team har över 20 års av erfarenhet av kundrelationer, placeringar och skräddarsydda lösningar. Hållbarhetsfrågor genomsyrar hela vår verksamhet. Hösten 2019 antogs en ny klimatstrategi för arbetet med att uppfylla Parisavtalet.

Riskinformation: Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.

Institutioner

Oavsett vad det finns för speciella behov och krav kan vi förvalta ert kapital. Det kan till exempel handla om diskretionär förvaltning av aktier och räntebärande värdepapper. Självklart går det också att plocka ihop din egen portfölj, välj mellan över 80 olika fonder, alla med stort fokus på hållbarhet.

Business people having a lunch meeting.

Organisationer och stiftelser

För er finns ett brett utbud av fonder och skräddarsydda lösningar. Vi strävar efter ett långsiktigt samarbete med personliga dialoger och uppföljningar baserat på behov och placeringspolicys. Som en del av Swedbank Group erbjuds en stiftelsetjänst för bredare behov av kringtjänster.

Three persons on a terrace in the city.

Fackliga organisationer

Ni hittar ett brett utbud av produkter som kan anpassas för att möta specifika krav och reglementen. Med en långsiktig relation vill vi ge dig kapitaltillväxt med en personlig dialog. Som en del av Swedbank Group kan vi erbjuda allt från analys och prisbelönta produkter till rapportering och banktjänster.

Smiling man holding solar panel in front of cabin.

Kommuner och regioner

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter samt skräddarsydda lösningar där vi strävar efter att möta alla organisationers krav och reglementen med ett långsiktigt perspektiv. För att förstå just era behov är det viktigt för oss att ha en personlig dialog med er.

Smiling woman leaning shoulder against wall

Distributörer

Våra fonder finns representerade hos både försäkringsbolag, nätmäklare och distributörer. Vår målsättning är att erbjuda marknaden ett brett sortiment av olika typer av fonder som kan fungera som byggstenar i kunders portföljer.

Smiling man in grey suit.

Kontakta oss!

Vi förvaltar ditt kapital utifrån dina speciella behov och krav. Vi erbjuder diskretionär förvaltning av aktier och räntebärande värdepapper, men du kan även välja att ha fonder i din portfölj.

Guiding graphic customer in bubble.

Mer om oss

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete utgår från visionen vara världsledare i hållbart värdeskapande. Det gör vi genom att integrera hållbarhet, påverka bolag i en hållbar riktning och exkludera.

Vår vision

Vår vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. För oss går finansiell avkastning hand i hand med långsiktig och hållbar avkastning.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för institutionella kunder och få marknadskommentarer, artiklar och nyheter från oss varje månad.

Fondspecifik information