Hoppa till textinnehållet

Swedbank Robur Access Edge

Riskinformation: Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond  i fondlistan eller hos din återförsäljare.

Globala målen

Fonderna investerar inte i bolag som producerar fossila bränslen eller i bolag med mer än 5 procent omsättning från elframställning från kol, olja respektive gas. Bolag med låga utsläpp av växthusgaser premieras.Vi investerar 10 procent av fonden i bolag som genom sin verksamhet på olika sätt bidrar till omställningen till förnybar energi och energieffektivitet, FN:s klimatmål. 

Access Edge Emerging Markets

 • Investerar i bolag på tillväxtmarknader
 • Fondförvaltningsavgiften är 0,50 procent

Access Edge Sweden

 • Investerar i svenska bolag (och till viss del även bolag från övriga nordiska länder)
 • Fondförvaltningsavgiften är 0,30 procent

Access Edge Global

 • Investerar i bolag globalt
 • Fondförvaltningsavgiften är 0,30 procent

Access Edge Europe

 • Investerar i bolag på den europeiska marknaden
 • Fondförvaltningsavgiften är 0,30 procent

Access Edge Japan

 • Investerar i japanska bolag
 • Fondförvaltningsavgiften är 0,20 procent

Access Edge USA

 • Investerar i amerikanska bolag
 • Fondförvaltningsavgiften är 0,30 procent