Hoppa till textinnehållet

Bekväma pensionsfonder

  • Enkelt och bekvämt fondval för ditt pensionssparande
  • Anpassar innehållet i fonden beroende på marknadsläget och tiden kvar till din pension  
  • Låg avgift: 0,5%

Transfer är fonder där fördelningen mellan aktier och räntor anpassas automatiskt efter hur lång tid du har kvar till pensionen, så kallade generationsfonder. Nedtrappningen av risk sker när de som är födda mitt i decenniet fyller 56 år och fram tills att de fyller 75 år. Välj en fond utifrån det årtionde du är född och du ligger rätt placerad ända fram till din pension och i all tid därefter.

Välj en Transferfond och börja pensionsspara