För oss är påverkan ett verktyg för att hantera risker och hitta bra investeringsmöjligheter, både på vår hemmamarknad och globalt. Vi vill också ge våra kunder en tydligare koppling mellan våra investeringar, arbetsmetoder och FN:s globala hållbarhetsmål. Genom att använda vårt inflytande som ägare och investerare och arbeta för förändring och långsiktigt hållbart värdeskapande i de bolag och marknader där vi investerar, kan vi bidra till att den omställning som behöver göras blir verklighet framåt. I de fall vi inte ser att vi kan påverka ett bolag i en mer hållbar riktning kan vi ta beslut om att sälja vårt innehav.