Övrig rapportering

  • Hållbarhetsarbetet för Swedbank Robur redovisas också i Swedbanks årsredovisning där både bolagen och förvaltningen redovisar aktiveter och utfall under året. 
  • Hållbarhetsstyrningen för Swedbank Robur hanteras även delvis genom ISO 14001 som samordnas av Swedbank.
  • Swedbank Roburs medarbetare följs upp på jämställdhet totalt och i ledande befattningar.