Hoppa till textinnehållet

Institutioner

Fyra kollegor har ett möte på kontoret

Vi förvaltar ditt kapital utifrån dina speciella behov och krav. Vi erbjuder diskretionär förvaltning av aktier och räntebärande värdepapper men du kan också välja att ha fonder i din portfölj.

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.

Vilka är era behov?

Diskretionär förvaltning

Som diskretionär förvaltningskund överlåter du förvaltningen till oss och vi sköter placeringsbesluten inom ramen för överenskomna riktlinjer. Vi gör förberedande arbete kring finanspolicyfrågor, fastställer avkastnings- och riskmål, förvaltar portföljer, rapporterar och administrerar. Dessa kvalificerade tjänster kan vi erbjuda antingen var för sig eller i kombination beroende på vilka behov du har.

 

  • Riskkontroll
  • Månatlig rapportering
  • Marknadsinformation
  • Seminarier och kundevenemang
  • Personlig kontaktperson

Mer om oss