Hoppa till textinnehållet

Swedbank Robur Access Edge

Fonder för dig som:

 • Vill ha fonder med 50 procent lägre koldioxidavtryck än ett relevant jämförelseindex
 • Vill ha en prisvärd och bred investering
 • Tror att klimatfrämjare är morgondagens vinnare

Riskinformation: Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond  i fondlistan eller hos din återförsäljare.

Globala målen

Fonderna investerar inte i bolag som producerar fossila bränslen eller i bolag med mer än 5 procent omsättning från elframställning från kol, olja respektive gas. Bolag med låga utsläpp av växthusgaser premieras.Vi investerar 10 procent av fonden i bolag som genom sin verksamhet på olika sätt bidrar till omställningen till förnybar energi och energieffektivitet, FN:s klimatmål. 

Förvaltas i linje med Parisavtalet

Alla våra Swedbank Robur Access Edge fonder är klassificerade som ”Paris Aligned”. Det innebär att de är förvaltade enligt Parisavtalet, för att göra det enklare och tydligare för dig som vill spara med klimatet i fokus.

Access Edge Emerging Markets

 • Investerar i bolag på tillväxtmarknader
 • Fondförvaltningsavgiften är 0,50 procent

Access Edge Sweden

 • Investerar i svenska bolag (och till viss del även bolag från övriga nordiska länder)
 • Fondförvaltningsavgiften är 0,30 procent

Access Edge Global

 • Investerar i bolag globalt
 • Fondförvaltningsavgiften är 0,30 procent

Access Edge Europe

 • Investerar i bolag på den europeiska marknaden
 • Fondförvaltningsavgiften är 0,30 procent

Access Edge Japan

 • Investerar i japanska bolag
 • Fondförvaltningsavgiften är 0,20 procent

Access Edge USA

 • Investerar i amerikanska bolag
 • Fondförvaltningsavgiften är 0,30 procent

Förvaltare

Fonderna förvaltas av Johan Andreasson och Linnea Zanetti tillsammans med Swedbank Roburs kvantitativa team. Se intervjun med förvaltarna på Aktiellt.

Portfätt av förvaltare Linnea Zanetti och Johan Andreasson