Hoppa till textinnehållet

Swedbank Robur Transition

Dags för omställning

Transition är två geografiska och en tematisk energifond som investerar i företag som vi bedömer bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Transitionfonderna har den mest ambitiösa hållbarhetsanalysen i vårt fondutbud. Den aktiva förvaltningen gör det möjligt för våra förvaltare och hållbarhetsanalytiker att regelbundet träffa bolagen och diskutera deras hållbarhetsarbete.

Hållbar energi och hållbart samhälle

Swedbank Robur Transition - för dig som:

 • Tror på bolag som är öppna för omställning till ett mer hållbart samhälle
 • Vill ha en aktiv förvaltning som träffar och påverkar bolag
 • Har en investeringshorisont på mer än fem år

Riskinformation: Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Vilken typ av bolag investerar Transitionfonderna i?

Fonderna letar aktivt efter företag vars produkter, tjänster eller verksamheter vi bedömer bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle och som har ett relevant hållbarhetsarbete sett till sin bransch. Fonderna kan även investera i bolag där vi har identifierat en påbörjad omställning och som har möjlighet att framöver bidra till en mer hållbar utveckling. Vissa branscher som tobak, alkohol, spel, pornografi, vapen och till viss del fossila bränslen utesluts helt.

 1. Transition Sweden

  Placerar i Sverige. Fondens strukturella teman är klimat- och resursanvändning, hälsa och välmående, demografi och mångfald samt digitalisering och säkerhet. 

  Allt om Transition Sweden

  Hållbarhetsrapport 2020

 2. Transition Global

  Placerar globalt främst inom fyra teman: Klimat- och resursanvändning, hälsa och välmående, demografi och mångfald samt digitalisering och säkerhet. 

  Allt om Transition Global

  Hållbarhetsrapport 2020

 3. Transition Energy

  Hållbar energifond som investerar globalt i branscher som bidrar till en hållbar energiomställning. Fondens strukturella teman är energigenerering, ny teknik, energieffektivisering och energilagring.

  Allt om Transition Energy