Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

Swedbank Humanfond investerar långsiktigt i bolag som genom sina produkter, tjänster eller verksamheter kan bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Fonden investerar även i bolag där Swedbank Robur identifierat en påbörjad omställning och som framöver har möjlighet att bidra till en mer hållbar utveckling.

- Jag letar hela tiden aktivt efter bolag som erbjuder lösningar som på olika sätt kan bidra till en hållbar omställning i samhället, gärna inom områden där det krävs större förflyttningar i värdekedjan. Nya idéer och lösningar kan uppstå både i väletablerade stora bolag men även i nystartade affärsmodeller. Därför är det intressant att även söka möjliga investeringar bland de lite mindre bolagen och nya bolag som kommer till börsen, säger Catrin Jansson, förvaltare av Swedbank Humanfond.

Totalt under åren har spararna skänkt över 1,2 miljarder kronor via Swedbank Humanfond. Fonden har ingen avgift och två procent av kundens sparande går till välgörande ändamål. Bland de mottagande organisationerna finns allt ifrån de som ger stöd till personer med olika sjukdomar, hjälp till barn både i Sverige och utomlands, insatser för en bättre miljö och hälsa och stöd i krigsdrabbade områden.

- Vi vill skicka ett varmt tack till alla de som har valt att spara i Swedbank Humanfond. Det är lika stort varje år att få vara med och förmedla spararnas dryga 40 miljoner kronor till alla fantastiska organisationer. Det känns också extra fint är det att se att pengarna hjälper till inom så många olika områden. Alla våra sparare har en chans att bidra till en organisation som hjärtat klappar lite extra för, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur.

swedbank.se/hjartedagen kan du läsa mer om Swedbank Humanfond och se hur stor gåva varje organisation fick.