Swedbank Roburs klassificering av fonder som förvaltas i linje med Parisavtalet ska göra det enklare och tydligare för kunder som vill spara hållbart med klimatet i fokus. Förvaltnings- och analysmetoden som Swedbank Robur har tagit fram baseras på regelverket för EU Sustainable Finance klimatbenchmark.

Det handlar om ett antal punkter fonden måste uppfylla, där utsläppen av växthusgaser är det centrala. Fonden ska bland annat ha minst 50% lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex, alltså marknaden som helhet. Utsläppen behöver minska med 7% årligen, vilket är i takt med utfasningen av fossila bränslen enligt Parisavtalet. Förvaltningsmetoden gynnar även bolag inom klimatfrämjande verksamhet som aktivt arbetar med att minska klimatriskerna.

- Transparens och jämförelse är en central del i hållbarhetsarbetet och något vi arbetar aktivt med för att bli ännu bättre på. Vi vill förenkla för våra kunder och hoppas samtidigt att vi kan inspirera andra branschaktörer genom att ta en tydlig ställning som finansiell aktör i frågor som är viktiga för våra investeringar, samhället och för våra kunder, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.

Swedbank Robur har som mål att hela fondkapitalet, vilket idag överstiger 1,000 miljarder SEK, som bolaget förvaltar år 2025 ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, och att hela fondkapitalet ska förvaltas koldioxidneutralt år 2040. I planen framåt är också ambitionen att regelbundet redovisa ett antal nyckeltal för de fonder som klassificeras som förvaltade i linje med Parisavtalet.

- Den analys, förvaltningsmetod och klassificering som vi har tagit fram och nu börjat använda för att styra våra investeringar efter, är ett mycket viktigt steg för oss i arbetet med att nå de mycket ambitiösa klimatmål som vi har satt upp, säger Liza Jonson.

Fonder som Swedbank Robur hittills har klassificerat som förvaltade i linje med Parisavtalet:

  • Swedbank Robur Access Edge Global
  • Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets
  • Swedbank Robur Access Edge Sweden
  • Swedbank Robur Access Edge Japan
  • Swedbank Robur Access Edge USA

Läs mer här:

Swedbank Robur klimatstrategi
EU Sustainable Finance

Kontakt:

Carina Sesser Nylund, Press Manager, Swedbank Robur tfn. +46 72 230 52 64