Vad är Swedbank Robur Bas och för vem passar fonderna?

– Basfonderna är så kallade fond-i-fondlösningar vilket innebär att de investerar i andra fonder från Swedbank Robur. Det finns fem olika Basfonder med olika risknivå, det vill säga de innehåller olika mycket aktie- och räntefonder. Basfonderna passar väldigt bra för dig som vill ha ett enkelt sparande. Du behöver inte sätta ihop en portfölj själv och inte heller anpassa ditt sparande efter vad som sker på marknaden. Det enda du behöver göra är att fundera på hur länge du ska spara och om du vill ta mer eller mindre risk och sedan välja den Basfond som passar dig. Oavsett vilken av fonderna du väljer så får du ett brett och varierat sparande som innehåller spännande investeringar från Swedbank Roburs fonderbjudande.  

Vad är det som förändras i fonderna?

– Fyra av fem basfonder byter namn. De nya namnen beskriver fondens aktievikt och gör det enklare att veta vilken risknivån fonden har. Till exempel blir Bas Mix Bas 50 med 50 procent aktiefonder vilket illustrerar fondens utgångsläge. En förändring vi gör är att minska hur mycket fonderna får avvika från normalvikten i aktier och räntor. Avvikelsen kommer normalt inte vara större än plus minus fem procent. Med hjälp av analys kommer vi att aktivt fatta beslut om när anpassningar behövs. På så vis vet du att den risknivå du valt bibehålls i stor utsträckning även när fonderna anpassas efter marknadsläget.

– En annan förändring är att regionala jämförelseindex ersätts av ett globalt aktieindex. Svenska aktier och räntor är fortfarande en stor del men genom att investera globalt kommer fonderna få tillgång till fler av våra spännande fonder än tidigare.

Varför görs förändringarna?

– Vi gör de här förändringarna för att vi vill att fonderna ska vara så enkla som möjligt att förstå och för att ge förutsättningar för så god avkastning som möjligt över tid.

Kommer fondernas investeringar att förändras?

– Tidigare har Basfonderna fokuserat på regionala fonder men med ett globalt perspektiv för aktier kommer fonderna att investera i ett bredare urval av Swedbank Roburs fonderbjudande. Nu kommer de att ha möjlighet att investera i småbolag, globala fonder, tematiska- och sektorfonder, omställningsbolag och så vidare.

Hur arbetar basfonderna med hållbarhet?

– Basfonderna utgår från den hållbarhetspolicy som gäller för alla Swedbank Roburs fonder. Detta utgör basen i fonderna. Genom investeringar i omställningsbolag eller klimatområden kan fonderna aktivt påverka omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vår strategi för en hållbar förvaltning bygger på de tre grundstenarna påverka, välja in och välja bort.

Mer information

  • Bas Solid blir Bas 25 med 25 procent aktiefonder, 60 procent räntefonder och 15 procent kreditfonder
  • Bas Mix blir Bas 50 med 50 procent aktiefonder, 40 procent räntefonder och 10 procent kreditfonder
  • Bas Action blir Bas 75 med 75 procent aktiefonder, 20 procent räntefonder och 5 procent kreditfonder
  • Bas Aktier blir Bas 100 med enbart aktiefonder
  • Bas Ränta behåller sitt namn och innehåller inga aktiefonder, 45 procent räntefonder och 55 procent kreditfonder.

Förvaltarna

Pia Haak är ansvarig för allokeringsprodukter på Swedbank Robur och en av fondens förvaltare. Jörgen Olofsson har varit med och förvaltat Basfonderna sedan starten i början av 2000-talet.

Eftersom Basfonderna investerar i andra fonder från Swedbank Robur består förvaltningen i förlängningen av stora delar av Roburs framgångsrika förvaltning.

Allt om basfonderna