Våra aktivt förvaltade fonder har som målsättning att långsiktigt överträffa sina jämförelseindex. Ett exempel är våra aktivt förvaltade aktiefonder som bygger på fundamental och kvalitativ analys med fokus på bolagsval. Förvaltarna använder bransch, affärsmodell, ägarbild, styrning och finansiell analys som viktiga delar i strategin. De väljer aktivt in bolag som anses vara attraktivt värderade i förhållande till synen på bolagets framtida intjäningspotential.

De passivt förvaltade fonderna bygger på kvantitativ analys baserat på långsiktiga samband och evidensbaserade modeller. Med en systematisk inriktning strävar vi efter positiva och repetitiva resultat med hjälp av faktorer som kan motiveras i en logisk argumentation. Ett exempel är indexnära fonder med målsättningen att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av sitt jämförelseindex. Tack vare den systematiska förvaltningen kan dessa erbjudas till ett mycket konkurrentskraftigt pris.

Teamarbete ger ökad kontinuitet
Förvaltningen arbetar i team men under individuellt ansvar. På så vis kan vi dra lärdom av varandra och skapa kontinuitet samtidigt som varje förvaltare tar ansvar för sitt mandat att skapa högsta möjliga avkastning till rimlig risk. En stark egen analys i kombination med samarbete med externa analytiker och industrispecialister ger ett unikt och brett beslutsunderlag. Vi har i dagsläget över 60 förvaltare och specialister som arbetar med analys. Analyserna skräddarsys för att möta uppsatta mål för förvaltning och investeringar inom respektive område.

Hållbarhetstrender påverkar världen som bolag verkar i och därmed också våra investeringar. Vi analyserar hållbarhetstrender för att fånga investeringsmöjligheter och skapa långsiktigt konkurrenskraftig avkastning och för att minska hållbarhetsrelaterade risker i fonderna. Vi är aktiva ägare i de bolag vi investerar i och ägarstyrningen är en viktig del i vår investeringsprocess. Vi röstar på över 400 bolagsstämmor på hela 25 olika marknader och sitter i över 90 valberedningar varje år. Som en stor aktieägare i ett flertal svenska börsnoterade bolag har vi ett betydande ansvar och vi ställer höga krav på de bolag vi investerar i.