Swedbank Robur strävar att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på allvar. Swedbank Robur har särskilda rutiner för att behandla klagomål. Vi lägger stor vikt vid att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om Swedbank Robur inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med motivering till detta.

Vart du vänder dig

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt bankkontor eller det bankkontor som du anser gjort fel. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd. Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du ska då skriva till klagomålsansvarige för Swedbank Robur. Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand. Du kan även vända dig direkt till klagomålsansvarige inom Swedbank Robur.

Klagomål rörande fonder skickas till:

eller Klagomålsansvarig för fonder, 105 34 Stockholm.

Missnöjd med Swedbank Roburs beslut

Om du inte anser dig kunna acceptera Swedbank Roburs beslut kan du vända dig till:

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00 www.konsumenternas.se
Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut och håller dem och berörda myndigheter informerade i aktuella konsumentfrågor.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00
www.arn.se
ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden sex månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav.

Konsumentverket

Box 48, 651 02 Karlstad, telefon 0771-42 33 00
www.konsumentverket.se
Konsumentverket arbetar med rättsskydd, produktsäkerhet och information för att öka tryggheten och kunskapen hos både privatpersoner och näringsidkare.

Allmän domstol, Domstolsverket

551 81 Jönköping, telefon 036-15 53 00
Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
www.domstol.se