Som Swedbankkund har du tillgång till en månatligen uppdaterad rapport över ditt innehavs utveckling, anskaffningsvärde, aktuellt marknadsvärde och jämförelseindex för respektive fond.
Tjänsten omfattar även månatliga analyser av våra nationalekonomer. Du når rapporterna genom att logga in med ett personligt BankID.

För närvarande har vi ett tekniskt problem med inloggning till webbportalen.

Vi hänvisar till internetbanken eller mejla  för rapporter/frågor.