Vi vill att företagen förstår och minimerar sina risker och proaktivt utvecklar sin affär. Våra förvaltare vill investera i företag vars värdepapper bedöms ha en framtida god utveckling. I analysarbetet inför investeringsbeslut ingår många faktorer, där hållbarhet är en faktor. Samarbetet mellan hållbarhetsspecialister och fondförvaltare kan ske på olika sätt beroende på typ av fond – aktiefond, räntefond, blandfond, indexnära fond eller fond-i-fonder.

Företagens risker och möjligheter på hållbarhetsområdet varierar också beroende på företagets specifika verksamhet, produkter och geografiska närvaro. I riskanalysen fokuserar vi på företag i branscher och regioner med förhöjda hållbarhetsrisker. Det kan vara företag inom oljeutvinning eller gruvbrytning eller företag verksamma i lågkostnadsländer eller i icke-demokratier.

Vår hållbarhetsanalys handlar inte bara om att undvika risker förknippat med hållbarhet utan även att hitta vinnarna när det kommer till hållbarhet. När vi letar efter företag som är väl positionerade när det kommer till hållbarhet utgår vi från både en klassisk ESG-analys och företag vars produkter och tjänster bidrar till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. En klassisk ESG-analys innebär att vi tar hänsyn till företagens policys, processer och styrning, miljö, arbetsrätt och kvalitetsarbete, samt vilken affärsmodell företagen har.