I alla våra fonder utesluter vi företag som tillverkar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen eller kärnvapen. Vi utesluter även företag som producerar kol till över 5 procent av sin omsättning och producenter av pornografiskt material. I vissa fall utesluts bolag ur fonder på andra grunder än koppling till uteslutna produkter. Det kan vara på grund av allvarlig och systematisk kräkning av internationella normer och konventioner till skydd för människa och miljö i fall där bolag inte visar förändringsvilja. Mer information om hur vi arbetar med att utesluta företag finns att läsa i vår Policy för ansvarsfulla investeringar, som gäller alla våra fonder.

Flera av fonderna tillämpar mer långtgående uteslutningskriterier än vad som anges i vår Policy för ansvarsfulla investeringar och avstår från investeringar inom till exempel alkohol, tobak, spel, vapen, krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen eller koldioxidutsläpp. I fondens informationsbroschyr finns mer information om vad den specifika fonden utesluter.

När vi har identifierat höga hållbarhetsrisker hos ett företag är vårt huvudverktyg att påverka företaget att utveckla sitt arbete. Ofta anser vi att vi kan göra större nytta genom att stanna kvar som investerare och därigenom påverka bolagen till förändring, men om viljan till förändring inte finns hos bolaget självt kan vi signalera våra värderingar genom att sälja innehav.

Här kan du se lista över uteslutna företag