Våra hållbarhetsanalytiker träffar regelbundet bolag och diskuterar deras hållbarhetsarbete och ger utvecklingsförslag. Vi följer upp förslagen för att få kontinuitet och bekräftelse att bolagen utvecklas i rätt riktning. För att bilda oss en egen uppfattning besöker vi bolagen på plats för att se bolagens verklighet. Vi gör fabriksbesök och följer med vid revisioner av leverantörer. Vi samarbetar även med andra ägare.

Förutom att arbeta direkt med bolag har vi identifierat ett antal teman där vi vill påverka hela branscher. Dessa teman är bland annat utvinning av fossila bränslen, palmoljeproduktion, kemikalier i produkter, barns rättigheter och bekämpning av korruption. Här samarbetar vi med andra aktörer, till exempel PRI:s investerargrupper och intresseorganisationer.