Hoppa till textinnehållet

Om Swedbank Robur

Swedbank Robur är Sveriges största och en av Nordens ledande kapitalförvaltare. Vi är ett framåtblickande fondbolag som år efter år levererar mervärde till våra kunder. 

Blogg - Liza Jonson, Vd

Bloggen kretsar kring våra riktmärken: enkelhet, innovation och hållbarhet och hur vi som Sveriges största fondbolag tar oss an ansvaret för över tre miljoner fondsparares pengar så att de investeras med både avkastning och hållbarhet i fokus.

Bild på Swedbank Roburs Vd Liza Jonsson

En nytänkande kapitalförvaltare

Vår vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. För oss går finansiell avkastning hand i hand med långsiktig och hållbar avkastning.

 

Investeringsfilosofi

Grunden i vårt investeringsarbete är aktiv förvaltning baserad på fundamental analys, noggrann uppföljning och riskkontroll.

 

Fakta och organisation

Swedbank Robur i siffror, kort fakta om bolaget och presentation av vår styrelse och ledning.

Samarbeten

Vi deltar i olika organisationer, nätverk och initiativ för att verka för god bolagsstyrning och driva hållbarhetsfrågor.

Kontaktuppgifter

Försäljningskontakter, mejladresser och andra kontaktuppgifter till oss.

Legal information

Information om incitament i Swedbank Robur Fonder AB och Kompensation vid felaktigt fondandelsvärde.

Distributörer

Se våra distributörer och vilka fonder som finns att köpa hos var och en av dem.