Hoppa till textinnehållet

Swedbank Roburs Vision och styrkor

Man cross country skiing.

Vi är Sveriges största fondbolag med en vision om att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vår ambition är att alltid vara långsiktiga i våra investeringar och värdeskapande i våra affärer.

"Vår vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi är övertygade om att en sund investeringsfilosofi och en orubblig investeringsprocess leder till värdeökning på lång sikt. Vi agerar i en snabbt föränderlig värld där våra ledord hållbar, enkel och innovativ kommer att guida oss mot vår vision".

 

Liza Jonson, vd Swedbank Robur

Genom ett av marknadens bredaste fondutbud och en stor kapacitet för finansiell analys, hållbarhetsanalys, exekvering, ägarstyrning och förvaltning erbjuder vi sparprodukter för alla behov. Vi har många kunder och äger en mängd bolag över hela världen samtidigt som vi är tredje största ägare på Stockholmsbörsen. Vi fungerar också ofta som ankarinvesterare i många bolag. Det innebär att vi går in som tidig ägare i samband med att bolag listas på börsen. Vår storlek ger oss en möjlighet men också ett stort ansvar att påverka. Vi tar ansvar bland annat genom att agera i hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor.

Vår historia guidar oss framåt

Vi har länge arbetat med att integrera hållbarhet inom vår förvaltning. Redan 1980 startade vi en fond som valde bort bolag baserat på hållbarhetskriterier. Under mitten av 90-talet inrättade vi en särskild funktion med ansvar för ägarstyrning och startade Miljöfonden. 2006 skapade vi fondfamiljen Ethica och 2009 utökades utbudet med Humanfonden, som varje år delar ut pengar till bland annat bistånd och mänskliga rättigheter. Vi har en policy om ansvarsfulla investeringar som tillämpas för samtliga fonder. 2018 lanserade vi fonden Global Impact som investerar i bolag vars verksamhet är kopplad till att gynna FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Som ägare röstar vi på över 400 bolagsstämmor och deltar i över 90 valberedningar varje år. Vi för också dialog för påverkan både i Sverige och internationellt.

 

Hållbarhet och avkastning går hand i hand

Långsiktigt värdeskapande kräver en förståelse för risker och möjligheter kopplade till hållbarhet. För oss är det självklart att hållbarhet ingår i den gemensamma investeringsfilosofin för all förvaltning. Arbetet med att integrera hållbarhet och bolagsstyrningsfrågor i vår investeringsanalys hjälper oss att identifiera såväl hållbarhetsrisker som att hitta bolag med bra hållbarthetsarbete som skapar affärsmöjligheter. Sedan 2017 är Swedbank Robur även del av Climate Action 100+, ett investerarnätverk som för dialoger med de 100 bolag som släpper ut störst mängd växthusgas.

 

Vår långa erfarenhet och samlade kompetens är en tillgång i vår utveckling och vår ambition är att fortsätta leverera starka fondresultat. På det sättet ska vi bidra till att främja en sund och hållbar ekonomi för våra kunder.

 

Vi har över 200 medarbetare och våra förvaltare har i snitt mer än 15 års erfarenhet. Tack vare vår kunskap och storlek har vi möjlighet att erbjuda allt från nischade produkter med unika värdeskapande möjligheter till lågkostnadsprodukter som bygger på skalfördelar. Roburs förvaltning har genom åren belönats med en rad olika utmärkelser. Vår strävan är alltid att erbjuda de investeringslösningar som möter kundernas behov och önskemål samt levererar avkastning med en risk som kunderna känner sig bekväma med.

 

För oss går finansiell avkastning hand i hand med långsiktig och hållbar avkastning. Vi tror att denna kombination skapar värde i ett bredare perspektiv. Vi vill skapa en kultur som värdesätter människor, där vi uppmuntrar till kontinuitet och långsiktigt tänkande. Då kan vi hjälpa samhället att ta aktiva beslut för att använda kapital på ett hållbart sätt. Vi vill uppnå detta genom att vara en nyckelspelare som driver, påverkar och helhjärtat engagerar oss i att göra en skillnad för både människor och miljö.