Vi erbjuder ett heltäckande utbud av finansiella tjänster inom lån, betalningar, sparande, investeringar och försäkringar. Vi ger service och råd till privatpersoner och företag med såväl enkla som mer komplexa behov.

Vår strategi är att vara en tillgänglig fullservicebank, ha erbjudanden och tjänster utifrån kundernas behov, med bibehållen kostnadseffektivitet och låg risk. Strategin utgår från vår vision om att göra det möjligt för människor, företag och samhällen att växa. Samtidigt ska vi främja en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen.

Som ledande bank är vi en betydelsefull del av det finansiella kretsloppet. Vi spelar en viktig roll i de lokala samhällen där vi verkar. Genom att ta hänsyn till miljörelaterade och sociala risker i verksamheten bidrar vi till mer hållbara företag och samhällen. Vår hållbarhetsstrategi bygger på att integrera hållbarhet i våra processer - i finansierings- och investeringsbeslut, vid inköp samt i våra betalningsflöden.

Vårt starka samhällsengagemang är en del av vårt arv med rötter i den svenska sparbanksrörelsen, jordbrukskassorna och Hansabank i Baltikum. Vi fokuserar på initiativ kring utbildning, entreprenörskap och innovationer.

Läs mer om oss på Swedbank.com, på svenska eller engelska.

Swedbanks koncernwebb

Swedbank's corporate web