Hoppa till textinnehållet

Välja in hållbarhet

En man och en kvinna sitter vid en dator och ler mot varandra

Klimatförändringarna är vår tids största globala utmaning. Stigande temperaturer skapar en rad fysiska och biologiska effekter som kommer att förändra politik, marknader, teknik, ekonomier och inte minst människors liv världen över. Att minimera den globala temperaturökningen och dess effekter är avgörande. 

För att uppnå Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader har den internationella klimatpanelen, IPCC, slagit fast att de globala koldioxidutsläppen måste halveras till år 2030, och nå netto noll år 2050. Swedbank Robur vill ta ett tydligt ansvar och driva på för att motverka klimatförändringarna.

Alla våra fonder har olika sätt att välja in hållbarhet och har därmed även olika filosofier och metoder. Slutmålet är dock detsamma: en mer hållbar värld. Det ska uppnås genom det gemensamma målet för alla våra fonder är att uppfylla målen i Swedbank Roburs Klimatstrategi:

1. Det samlade fondkapital som vi förvaltar ska år 2025 vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.¹

(1) Vårt samlade förvaltade fondkapital ska följa en bana i linje med Parisavtalets mål, med utgångspunkt från 2020. Vi kommer anpassa våra investeringar i de mest relevanta sektorerna, och använda erkända modeller för att utföra scenarioanalyser. 

2. Det samlade fondkapital som vi förvaltar ska år 2040 vara placerat koldioxidneutralt.²

(2) Vårt samlade förvaltade fondkapital ska långsiktigt gå längre än vad nuvarande scenarier kräver för att vara i linje med Parisavtalet. Vi vill därför vara klimatneutrala 2040, tio år innan 2050. Utsläpp från bolag och emittenter ska vara netto noll. Utsläpp som omfattas är scope 1, 2 och relevanta scope 3 kategorier. Netto nollutsläpp definieras som [absoluta utsläpp] – [negativa utsläpp] (kollagring genom t.ex. landanvändning, Carbon Capture and Storage, eller liknande) ska vara noll eller negativa. Detta motsvarar hur världens utsläpp ska vara år 2050 under ett 1,5C-scenario, enligt IPCC.

Vi har sex metoder för att välja in hållbarhet

Vår ambition är att en majoritet av Swedbank Roburs fonder ska vara klassificerade som antingen ”ljusgröna” eller ”mörkgröna” produkter enligt EU Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR).