Vi som fondbolag väljer bort bolag med koppling till vissa produkter som vi anser direkt skadar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

I samtliga fonder avstår vi från att investera i bolag med någon omsättning från kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen, personminor eller klusterbomber. Vi väljer också bort bolag men viss omsättning från tobak, cannabis, pornografiskt material och fossila bränslen (med vissa undantag för omställningsbolag). En del fonder väljer även bort vapen/krigsmaterial, alkohol och spel. De bolag som väljs bort publiceras på Swedbank Roburs Svarta lista. Mer information och definitioner på våra kriterier finns i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort och fondernas informationsbroschyrer.

I vissa fall utesluts bolag av andra skäl. Det kan vara för allvarliga och systematiska kränkningar av internationella normer eller konventioner som ska skydda människor och miljö. Vi utgår i första hand från att vi kan göra nytta genom att stanna kvar som investerare och påverka dessa bolag till förändring, men om vi anser att viljan till förändring inte finns hos bolaget kan vi signalera våra värderingar genom att sälja.

Swedbank Roburs Gröna listan (pdf)
Swedbank Roburs Svarta listan (pdf)
Policy för ansvarsfulla investeringar (pdf)