Hoppa till textinnehållet

Påverka bolag i en långsiktigt hållbar riktning

Vi är Stockholmsbörsens tredje största ägare och har valt att vara aktiva i vår roll som ägare och investerare. Vårt ägararbete är ett kontinuerligt lagarbete tillsammans med valberedare, ägarstyrningsspecialister, fondförvaltare, hållbarhetsanalytiker och strateger. För oss är det viktigt att integrera hållbarhetsarbetet i hela affären – från analys, investeringsstrategi och investeringsprocess till ägarstyrning och påverkan. 

Bolagsstämmor

Vi deltar på bolagsstämmor både i och utanför Sverige. Viktiga frågor är styrelsens sammansättning och att bolagen har bra system för styrning, kontroll och informationsgivning. Andra viktiga frågor är nyemissioner och utdelningar. I vår röstningsportal kan du se hur vi röstat. I Sverige röstar vi på bolagsstämmor genom att delta på plats. I utländska bolag röstar vi oftast på distans genom fullmaktsröstning. Beslut avseende röstning tar vi utifrån fondbolagets principer för aktieägarengagemang och vi har tillgång till extern analys främst avseende utländska bolag. Fondbolaget anlitar inte röstningsrådgivare.

Dialoger

Vi för löpande dialog med bolagens styrelser och ledningar i viktiga ägarstyrnings- och hållbarhetsfrågor.

 

Vi definierar dialog som ”diskussioner med bolag, emittenter eller externa fond-/indexleverantörer där vi som ägare eller potentiell investerare, uttrycker vår syn på sund affärsverksamhet och specifika förväntningar på hållbart värdeskapande”

 

Vi använder och rapporterar utifrån fyra dialogtyper:

  • Proaktiv
  • Reaktiv
  • Genom samarbete
  • Dialog via leverantör

Vi värnar om: