Hoppa till textinnehållet

Integrering av hållbarhet

Two women in front of a laptop

Hållbarhet ingår i investeringsfilosofin i all vår förvaltning. Miljö och klimat, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor är en del av investeringsanalyserna för våra fonder. I vår policy förklarar vi våra metoder för att skapa hållbarhetsinnehåll i fonderna och processerna för exkluderingar och utökad riskbedömning.

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Olika metoder för att integrera hållbarhet