Hoppa till textinnehållet

Viktiga ägarfrågor

People in an office, talking, standing together.

Vi vill med vårt ägararbete verka för att bolag vi investerar i drivs effektivt, långsiktigt och hållbart. Det är viktigt att god balans och fördelning av roller och ansvar upprätthålls mellan ägare, styrelse och bolagsledning. Det bidrar till allmänhetens förtroende för kapitalmarknaden.

Vi värnar om: