Hoppa till textinnehållet

Hållbarhetsmetoder - påverka, integrera och exkludera

Vi vill att våra fonder äger välskötta företag som tar ansvar för människor och miljö eftersom det gynnar företagens långsiktiga utveckling. Det säkerställer vi genom att arbeta enligt tre huvudsakliga metoder; påverkan, integrering och exkludering. I vår Policy för ansvarsfulla investeringar beskrivs metoderna och arbetssättet ytterligare. 

Vi påverkar företag

God bolagsstyrning är en viktig förutsättning för hållbar och lönsam tillväxt. Som ägare driver vi aktivt olika hållbarhetsfrågor som mångfald inklusive jämställdhet, miljö och klimat, mänskliga rättigheter, anställningsvillkor och affärsetik. Vi arbetar för att företagen ska minimera sina risker och om möjligt utveckla sin affär utifrån hållbarhetsaspekter. Det påverkansarbetet gör vi över hela världen - själva och i samarbete med andra. Vi för dialog med företagens styrelse och ledning, deltar på bolagsstämmor och medverkar i flera valberedningar. Möjligheter till påverkan ser olika ut beroende på vilken bransch och marknad företagen verkar på.

Vi integrerar hållbarhet

Hållbarhet ingår i investeringsfilosofin i all vår förvaltning. Kriterier för miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning är i varierande omfattning en del av investeringsanalyserna. Vi tror på att investera i bolag som hanterar sina hållbarhetsrisker och som utifrån globala trender skapar affärsmöjligheter. Förvaltarna bedömer företagens hållbarhetsarbete tillsammans med våra hållbarhetsspecialister.

Group of people

Vi exkluderar företag

Vi avstår ibland från investeringar i företag för att minska risker i våra fonder och för att leva upp till våra egna och samhällets värderingar. Till exempel avstår vi från att investera i bolag med någon omsättning från kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen, personminor eller klusterbomber. Vi väljer också bort bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från tillverkning och/eller försäljning och/eller underhåll/service av kol, tobak (inklusive cannabis) och pornografiskt material.

Graphic yellow document