Hoppa till textinnehållet

Indexnära fonder - Access

A family outdoors with raincoats on.

Målet i Accessfonderna är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av det marknadsindex respektive fond ska följa. I Accessfonderna tillämpas ett fördjupat hållbarhetsarbete inom ramen för fondernas investeringsprocess.

Swedbank Roburs fonder investerar aldrig i bolag med koppling till vissa produkter:

  • Bolag som moderniserar, säljer eller köper produkter som är speciellt utvecklade för klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen
  • Bolag som producerar kol motsvarande minst 5 procent av sin omsättning
  • Bolag som producerar pornografiskt material

Accessfonderna utesluter även bolag som till mer än fem procent:

  • Producerar eller distribuerar krigsmaterial, tobaksprodukter eller alkohol
  • Bedriver kommersiell spelverksamhet
  • Distribuerar pornografiskt material
  • Producerar skifferolja, skiffergas och oljesand

Accessfonderna ska också helt avstå från investeringar i bolag som producerar eller distribuerar vapen eller som bryter mot principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö.

Läs mer om de olika Accessfonderna