Hoppa till textinnehållet

Hållbarhetsfonder – hållbara fonder

  • Vi väljer in hållbara innehav.
  • Vi väljer bort vissa typer av produkter eller tjänster.
  • Vi påverkar våra innehav.

Riskinformation: Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Utökade kriterier för att välja bort

Vissa av Swedbank Roburs fonder väljer bort ytterligare produkter och tjänster. Utökade kriterier för att välja bort kan i vissa av Swedbank Roburs fonder omfatta:

  • Vapen och krigsmateriel
  • Alkohol
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Inga investeringar i bolag som bryter mot internationella normer eller konventioner

För mer information se fondernas informationsbroschyr.

FN:s hållbarhetsmål

FN:s 17 hållbarhetsmål (Agenda 2030) är sedan 2018 ett övergripande åtagande för Robur. Swedbank Robur strävar efter att vara ledande i att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för hållbara investeringar och arbeta för att påverka. Våra investeringar ska bidra till att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Vissa fonder har ett utökat fokus på att uppnå FN:s hållbarhetsmål, till exempel Swedbank Robur Transition och Swedbank Robur Global Impact. Investeringar i hållbarhetsmålen sker även genom kreditmarknaden i hållbara obligationer. Läs mer i Policy för ansvarsfulla investeringar och våra fyra strategier.

Globala Målen logotyp