Hoppa till textinnehållet

Distributörer

Smiling man in grey suit.

Våra fonder finns representerade hos både försäkringsbolag, nätmäklare och distributörer. Vår målsättning är att erbjuda marknaden ett brett sortiment av olika typer av fonder som kan fungera som byggstenar i kunders portföljer. Vi vill skapa kapitaltillväxt, trygghet och enkelhet för våra kunder.

Våra mest populära fonder bland rådgivare

Ny Teknik

En investering i det nordiska teknikundret. Fonden letar efter snabbväxande småbolag i teknikens alla hörn och placerar främst inom it och telekom i Norden men även inom läkemedel, medicin, miljö och industriteknik.

Transition Global

Investerar globalt och i företag som vi bedömer bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Den aktiva förvaltningen gör det möjligt för våra förvaltare och hållbarhetsanalytiker att regelbundet träffa bolagen för att diskutera deras hållbarhetsarbete.

Fastighet

Fonden har ett bredare mandat än många svenska konkurrenter vilket innebär att den både placerar i Sverige och globalt. Placeringar sker i aktier där bolagen huvudsakligen är inriktade mot fastighetsbranschen så som fastighetsbolag, mäklare eller byggbolag. 

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Räntefond Kort

Placerar i svenska och utländska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utfärdade av svenska staten, bostadsinstitut, landsting, kommuner, statligt- och kommunalt helägda bolag samt företag. 

Technology

Placerar främst i väletablerade stora bolag på den globala aktiemarknaden inom tekniksektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster.

Distributörer

Här hittar du en förteckning över våra distributörer och över vilka fonder som finns att köpa hos var och en av dem. Vi samarbetar även med MFEX och Allfunds (f.d. Nordic Fund Market).

Kontakta oss!

Vi erbjuder ett brett sortiment av olika typer av produkter, som aktivt förvaltade fonder och indexprodukter, som kan fungera som byggstenar i kunders portföljer. Vi ser fram emot att få ert förtroende!