Hoppa till textinnehållet

Swedbank Robur Transition

Tillsammans kan vi göra skillnad - Transition

Transitionfonderna har de högsta hållbarhetskriterierna i vårt fondutbud. Fonderna investerar i företag som vi bedömer bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Den aktiva förvaltningen gör det möjligt för våra förvaltare och hållbarhetsanalytiker att regelbundet träffa bolagen och diskutera deras hållbarhetsarbete.

Swedbank Robur Transition - för dig som:

  • Tror på bolag som är öppna för omställning till ett mer hållbart samhälle
  • Vill ha en aktiv förvaltning som träffar och påverkar bolag
  • Har en investeringshorisont på mer än fem år

Hur kan vi påverka bolag i en mer hållbar inriktning?

Det är vårt ansvar att använda vår storlek för att påverka bolag till en mer hållbar inriktning. Hållbarhet för oss innebär bland annat att vi granskar företagens arbete inom:

 

  • Miljö och klimat
  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetsförhållanden
  • Affärsetik

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Vilken typ av bolag investerar Transitionfonderna i?

Förutom att utesluta vissa branscher som tobak, alkohol, spel, pornografi, vapen och fossila bränslen letar fonderna aktivt efter företag vars produkter, tjänster eller verksamheter vi bedömer bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle.Fonderna kan även investera i bolag där vi har identifierat en påbörjad omställning och som har möjlighet att framöver bidra till en mer hållbar utveckling.

 

Exempel på innehav:

  • bolag som producerar el från vindkraft
  • bolag som utvecklar och tillverkar mer miljövänliga alternativ till plastförpackningar
  • bolag som är specialiserade inom säker datahantering

Hållbarhetsrapport 2020

Bolagsmotiveringar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Allt om fonderna

Här hittar du viktig information om Transition.